Immoi est uficiali: Luisu Di Maio lassat is Steddaus. Sa cuntierra, chena sanguni est a nai, cun Pepi Conte est de mesis chi si portaiat a innantis e at bidu comenti urtima chistioni is armas de mandai a Kiev. A s’acabbu at portau a sa bessida de Di Maio, comenti at nau su ministru etotu: “Scioberu cun suferentiza, at nau Di Maio, chi mai iari pensau de depiri fairi. Oi deu e medas atrus lassaus is Steddaus chi de oi noat essi sa prima fortza politiga de s’Italia”. “Depiaus scioberai de cali parti abarrai in sa storia: cun s’Ucraina posta a ferru e a fogu o cun sa Russia chi at atacau. Certas pensadas de calencunu de is dirigentis de su M5s ant erriscau de fairi de s’Italia una natzioni prus debbili—

In Montecitorio e in Palatzo Madama si funt arregollendu is firmas de is parlamentaris chi funt a su costau de su ministru de is strangius po fairi una truma. Iant essi cincuanta is deputaus e undixi is senadoris chi ddi funt acanta, ma funt numurus chi de seguru ant a cresciri. In pisssu de 227 parlamentaris (155 in sa camera e 72 a su Senau) prus de unu cuartu iant essi prontus a passai cun Di Maio, chi custu merì est bessiu a chistionai cun su presidenti de sa Repubblica Sergiu Mattarella.

“Nemus tenit gana de fairi una fortza politiga personali, nosi poneus in caminu – at nau di Maio –. Partendu de is aministradoris localis. Depit essiri un’unda cun a su centru is contus de i territorius. Non c’at essi spatziu  po s’odiu, su populismu e estremismus”.

Po is regulas serbint binti deputaus po fairi una truma in Montecitorio e dexi in Palatzo Madama, aunia si depint rapresentai unu partidu o unu movimentu politigu che apat rapresentau is candidaus cun su signali matessi.

Chi in sa Camera, duncas, non c’at airi perunu problema po fairi una truma noa, in su Senau is numurus mudant de meda. Eus a bolli a biri eita ndi bessit a foras de custa cuntierra.

 

 

22 de làmpadas de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://www.unionesarda.it/politica/di-maio-lascia-m5s-pronto-nuovo-gruppo-parlamentare-si-chiamera-insieme-per-il-futuro-azf00xj7