Prudentzia massima de sa Nato e de is Stadus Unidus de America in pissu de su ratzu chi at boddiu eris unu Furriadorgiu in sa Polonia Orientali bocendu duas personis. Totu su mundu at timiu po calencun’ora, ma aspetendu un’indagu chi acrarat totu, po immoi abarrat frimmu e non si ponit in mesu s’articulu 5 de sa Nato chi iat a portai a s’ammanniamentu de sa gherra.

Joe Biden, a pustis s’atobiu in Bali cun is alleaus, at narau ca est “improbabili” chi su missili orruta in Polonia est de is russus: “Custu – at precisau – est depiu a s’analisi de sa traietoria, ma non bogliu nai ca s’indagu siat giai acabbau”. De prus, su Presidenti americanu a is “leader” de su G7 at nau ca po calencunu indicu a boddiri sa Polonia orientali podit essiri unu missili antiaereu de is Ucrainus, po sa precisioni unu missili de su sistema S-300.

Fintzas Erdogan, ca a ponni fogu ci ponit pagu, est prudenti: “Non depeus insistiri nendu ca su missili est partiu de sa Russia, iat essi a ddus provocai chena connosciri sa beridadi”, at nau de Bali, arregodendu is fueddus de Mosca chi narant de “no airi nudda a eita biri” e cichendu de ponni comenti de possibilidadi sa faddina tecnica.

“Depeus portai, su prima possibili sa Russia e s’Ucraina a sa mesi de is tratativas. Sa pagi podit lompiri feti cun is fueddus, nosi eus pigau custu impignu e comenti torru in Turchia cicu de chistionai inderetura cun Putin”, at aciuntu su presidenti turcu.

Finas sa Francia abarrat in is suas nendu perou ca “finas connoscendu su tipu de missili non bolit nai a scoberriri chini ddu est in palas”.

Sa Polonia, in su fratempus, at postu in guardia is sordaus, ma su matessi presidenti Andrzej Duda at nau ca “non teneus peruna prova de chini at fatu custu, aspetaus s’indagu”.

E Mosca no abarra citia: “Is novas de eris a merì, at nau Dmtry Polyansky, fun tuna prova de bolliri una gherra militari intru de sa Nato e sa Russia, cun cunseguentzias mannas po totu su mundu. Est una provocatzioni de Kiev, c’at pagu de ita nai”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su 16 de Sant’Andria de su 2022

 

 

 

 

 

 

Foto: https://www.avvenire.it/mondo/pagine/zelensky-la-formula-ucraina-per-la-pace-in-10-punti-g20