“Bolint chi mi torri a ponni in giogu. Ligei cussu chi benit pregontau a sa genti: narat ca su 92% de is democraticus bolit chi mi torri a candidai”.

Aici Joe Biden at arrespustu a is giornalistas chi ddi pregontaiant contu de unu sondagiu de su New York Times e de su Siena College chi narat ca su 64% de is democraticus iat bolli un’atru po is eletzionis presidentzialis de su 2024. Percentuali chi si ndi pesat a su 94% po is democraticus a suta de is trint’annus.

Su presidenti at lassau perdiri su contu inderetura, ma po unu de is giornalis prus mannus de s’America su presidenti tenit unu problema galu prus mannu: po mori de s’economia e de s’inflatzioni americanus meda, de is democraticus etotu, non creint chi siat s’omini giustu po fairi andai a innantis is Stadus Unidus po atrus cuatr’annus a pustis su 2024, e forsis mancu cussu chi possat binciri un’atra borta contras Donald Trump, chi su presidenti beciu decidit de si torrai a candidai.

Biden, de su cantu sù, at nau prus de una borta ca si bolit torrai a candidai. Tenit setantanoi annus, est giai su presidenti prus beciu de sempiri in sa storia americana e is arriolus prus mannus funt custus po is eletoris americanus chi pedint a su partidu de agatai calencun’atru.

Po su sondagiu prus de tres cuartus de is eletoris binti is Stadus Unidus chi si movint in caminus chi non serbint e feti su 13% narat ca sa Natzioni est, invecias, in s’andala giusta.

Intru de is collegas democratigus funt de sa parti de Biden su 70%, chi est unu numuru, a dogna manera, basciu po unu presidenti. Massimamenti pensendu ca is eletzionis de metadi funt lompendu e Biden at a tenni abbisongiu de ponni totu paris is democraticus po poderai su poderi de su Congressu.

Eus a benni  biri, ma po s’ora Biden, finas chi si bolit amostai seguru, est de averas in d’unu de is tempus prus legius de candu est presidenti.

 

 

13 de triulas de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://www.google.com/search?q=biden&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi6rpHG3PX4AhX8VPEDHSEaBcwQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1920&bih=929&dpr=1#imgrc=KzmnocMkP1Zx6M