C’at biddas aunia su dotori andat in pensioni, a pustis una vida de trabagliu, e non erribat nemus po mesis meda a ddu sostituiri. De pagu eus fueddau de duas biddas de sa Barbagia de Seulu, Seui e Ussassa, chi de tempus meda funt andendu a innanti chena custu servitziu. Non si depit mancu arregodai de nai cantu est importanti su dotori in d’una bidda, bortas medas est su primu agiudu po is malaidus. Po chini connoscit is realtadis de is biddas, si scit puru ca prus de una borta ant sarvau vidas, finas cun pagus mezus a dispositzioni. Ndi leant totu de is biddas, carabineris, postas, bancas, scolas, ma unu dotori depit essiri presenti apetotu.

Sa sindaga, Istevana Piras, de Oniferi, una bidda galana a curtzu de Nugoro, insegus airi scipiu ca su bandu de cica po unu dotori est andau mali, at firmau un’ordinantzia ironica meda, chi at fatu su giru de is social. “Est proibidu in manera assoluta a totus is citadinus a s’amalaidai, a tenni abisongiu de meiginas e de si fairi impestai de su virus Covid-9”, si ligit in is errigas. Sa sindiga at spediu s’ordinantzia, po connoscentzia, a s’Ats, a sa Regioni sarda, a s’Assessorau a sa sanidadi, a su prefetu de Nugoro e a is carabineris.

Sa prima citadina de Oniferi at chistionau cun s’Ansa e at acrariu: “Unu dotori oi at nau ca nou a s’incarrigu de prima assistentzia e nos at lassau chena de nudda. Est de dus annus chi andat a innanti totu custu. Apu cicau de fairi de totu, apu chistionau cun is consiglieris regionalis, cun s’assessori a sa sanidadi, ma non si cumprendit comenti mai sa Regioni non facat sa lista de aunia mancat unu dotori de su 2016. Imoi non teneus mancu cussu chi ddu sostituiat e non podeus mancu andai de is dotoris de is biddas a costau, poita no ant donau peruna disponibilidadi ca tenint trabagliu meda e non ce dda faint. Is morrungius depint erribai in Casteddu e, de acordiu cun is atrus sindigus de sa zona, eus andai a nosi fairi intendiri”. “Su dotori non mancat feti in Oniferi – sighit a nai sa sindiga – ma finas in Sarule Oltzai, Nule e Benetutti. Aici non si podit andai a innanti e depu faiti de totu poita acabit custa bregungia manna”.

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

Foto: https://www.today.it/cronaca/oniferi-odinanza-covid.html