Sa cida de su calori macu est cumentzada. Caronte ingiriat s’Italia in d’una bocia de calori cun temperaduras chi partint de 37 gradus a sus po, sonumancu, tres dis de sighiu, finas a cras, chi at essi sa dì prus caglienti.

At e dì e in s’umbra si podint tocai 38-39 gradus in su Centru-Nord, in su Latzio e massimamenti in Roma si lompit a 42-43 gradus, ma est in Puglia e in is Isulas chi s’aspetat su calori prus mannu. In Sardigna s’ant a tenni 47 gradus in is zonas bascias, 45-46 gradus in Sicilia e 44-45 in is Puglias.

Su problema mannu est a su noti, cun s’umidadi chi dda fait de meri e mancu po unu minutu s’at a calai a suta de is binti gradus. In Casteddu tres dis de sighiu, eris, oi e cras de macus.

Si pesant de dì in dì is citadis chi ant essi buddias. Eriseru furint dixiaseti, oi binti e cras bintitres. Cun feti Milanu e Regiu Calabria cun agitoriu de colori arangiu e Bolzano cun Genova de colori grogu. Totu is atras grogas.

Su ministeru arrecumandat a is Regionis de ponni in mesu su “codigi calri”, chi est unu caminu primu, in is Pronto Soccorso, po permitiri de afrontai in manera prus giusta su calori mannu.

Po cussu chi narant is numurus de s’Arpas, eriseru sa temperadura prus arta s’est tenta in Guasila, cun 43,3 gradus. In Nuradda si funt acostiaus a is 42 aici comenti in Domus de Maria e In Partelloa. Prus de coranta gradus finas in Oschiri, Milis, Usini e Sardara.

Su ministeru de sa Saludi at assentau totu cussu chi tocat e non tocat a fairi. Cicai de abarrai in logu friscu (ma bai e agataddu!) de is undixis a is ses; cicai, massimamenti po is pipius, is becius de genti malaida de non s’amostai in logus traficaus meda; cicai de andai in parcus o giardinus; non fairi sport in is oras prus caglientis, chi iant andai passadas in s’aposentu prus friscu de sa domu, infundendusi, prus de una borta, cun abba frisca; fairi cambiai s’aria; bestiri cun orroba de colori craru, lebia, in cotoni o in linu e girai cun d’unu capeddu in conca; umperai, po chini podit, uglieras contras de su soli.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis su dixiotu de triulas de su 2023

 

 

Foto: https://www.adnkronos.com/cronaca/caldo-record-lcon-anticiclone-caronte-punte-fino-a-50-gradi_4RNh6EzZorXhRe4yrIfyDD