Sighit s’indagu de “Sardi e Sicuri” e custa cida si stesiat de su casteddaiu po erribai in sa Trexenta, in su Sarcidanu e in sa Barbagia de Seulu. Custu fini de cida, cras e pusti, su progetu de sa Regioni, ghiau de s’Ats e cun s’agiudu de is Cumunus interessaus, at interessai trintatres biddas: Assèmini, Cabuterra, Su Masu, Uta, Santu Sparau, Dèximumannu, Biddesorris, Deximeputzu, Silicua, Biddaspitziosa, Biddaramosa, Pula, Teulada, Santu Perdu, Domus de Maria, Isili, Arrolli, Nurri, Mandas, Seurgus Donigala, Scalepranu, Nuragus, Nuradda, Iscroca, Gerxei, Sadili, Stersili, Gesigu, Goni, Serri, Jaroi, Biddanoa ‘e Tulu e Seulu. Po is esaminis non s’at a pagai nudda e ddu podint fairi totus, si cumentzat a is otu ‘e mesu de mengianu finas a sa una e de is duas a is ses de meri.

S’indagu at essi in duas dis, comenti eus nau, ma po doxi biddas feti in d’una dì: in Nuragus, Nuradda Iscroca, Sadili, Goni, Serri e Biddanoa ‘e Tulu su sabudu e in Gerxei, Stersili, Gesigu, Jaroi e Seulu su dominigu. Po imoi funt centucarantadus is biddas aunia s’est fatu s’indagu, in is zonas de s’Ogliastra, nuoresu, Campidanu de mesu, Casteddu, in is biddas acostau de Casteddu, massimamenti in su Sarrabus-Gerrei e Patiolla.

In su fratempus sa zona bianca in Sardigna est sempiri prus a tesu. A ddu nai funt is numurus de sa Fondazione Gimbe chi narant ca in sa cida chi andat de su 17 a su 23 de martzu s’Isula at giumpau is cincuanta positivus dogna centumila abitantis. Ma non feti: funt crescius de su 40,4% is casus nous castiendu is atras cidas a innantis. Feti eriseru, po cussu chi si ligit in su bulletinu de s’Unità di crisi de sa Regioni ci funt stetius 211 positivus nous!

Po is vacinus, invecias, sa giunta Soinas at agatau un’acordiu cun is dotoris de is biddas, chi imoi podint betai a cropu su vacinu in logus medas: struturas postas a dispositzioni de is cumunsu, de sa Protetziioni Civili o de atrus puru. At essi possibili, candu fait, a fairi su vacinu finas in is studius de is dotoris e totu e, candu arrechedit, in domu de chini non si podit moviri.

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://comune.assemini.ca.it/articolo/sardi-sicuri-assemini-27-28-marzo-2021