Is politigus ant essi in sa scuadra de guvernu ma ddus scioberat Mariu Draghi. Ddu at a fairi finas a sa lugi de cussu chi at intendiu de is partidus, ma chena tratai.

Iat a bolli unu guvernu chi trabaglit inderetura, po custu in is segreterias de is partidus si pensat chi possat donai su cumandu a calencunu ministru chi fut giai cun Conte.

Su presidenti beciu de sa Bce non narat ancora nudda, mancu candu at acabau de chistionai cun is trumas de is partidus. Forsis at a intendiri is capus de dogna partidu in is oras chi funt erribendu, ma est seguru chi in su scioberu Draghi ascurtit meda de prus su presidenti de sa Republica Sergiu Mattarella, chi iat a bolli unu guvernu a foras de dogna logica politiga.

propriu candu is Steddaus de Grillo ant essi votendu in Rousseau, Draghi iat depiri assentai totu is nominis de is ministrus po ddus portai, in segus, a Mattarella. De su Presidenti at a bessiri cenarba a mengianu po giurai po, paris a is ministrus, su cenarba a merì o, forsis, su sabudu. Lunis presentat totu, po sa fiducia, in Palazzo Madama e martis in Montecitorio.

Cali funt is nominis chi si funt fendu? Tra cussus chi s’intendint de prus ddu est Giuannicarrulu Giorgetti. At essi dificili meda a ddue biri intru de is ministrus su nomini de Mateu Salvini, poita est personi chi dividit tropu e po custu si pensat prus a Arricardu Molinari, chi est su caputruma de sa Lega in sa Camera. Po Forzta Italia si chistionat de Antoni Tajani, Andria Mandelli e is deputadas Anna Maria Bernini e Mara Carfagna. Po is Steddaus, invecias, si sighit a fueddai de Conte paris a is nominis de Luisu Di Maio e Istevini Patuanelli. In su Pd si pensat fintzas a Nigola Zingaretti o Andria Orlando e po un’atru ministeru a Dariu Franceschini o Larentu Guerini. Leu, chi intrat, at a fairi su nomini de Orrobertu Speranza, chi fut giai ministru de sa Saludi cun Conte. Cussus de Italia Viva funt pensendu, invecias, a Teresa Bellanova cun Maria Elena Boschi.

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto:https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Montecitorio#/media/File:Giuramento_Mattarella_Montecitorio.jpg