Comenti at essi s’esami de maturidadi de su 2021? Est beridadi cussu chi si ligit in is giornalis? Ancora non ci funt regulas seguras po s’esami de maturidadi de ocannu, ma giai si chistionat de cussu chi iat a bolli fairi su ministeru. “Seus pensendu de lassai sa maturidadi comenti dda eus fata ocannu passau, duncas cun interrogatzionis e perunu compitu scritu, ma cussu chi boleus est chi po donai s’esami bengiant amitius is prus chi ddu menescint. Totu custu po agiudai is discientis a abarrai cun sa conca in is librus”, faint sciri de sa cumissioni Istrutzione de su Senau.

Sa ministra de s’Istrutzioni Lughia Azzolina at a cumentzai a chistionai cun totu is partis, comenti at pediu calencunu de is duas cumissionis, poita si iat depiri decidiri a intru de custu mesi de gennargiu. “A su ministeru de s’Istrutzioni galu no eus decidiu nudda, ndi chistionant feti is giornalis”, at nau sa Ministra. “In is dis chi ant erribai – at aciuntu – eus a biri comenti eus a fari s’esami de ocannu. Seus chistionendu cun totus e boleus intendiri eita nosi narant. Studentis, familias, sindacaus e sotzius de professoris, funt custus chi seus e boleus ascurtai. Eus a ponni totu paris cussu chi pensant, ma prus o mancu funt totus de acordiu e in pagas dis eus fairi sciri totu”.

Non ddi pragint meda, a sa Ministra Azzolina, is fueddus “maturidadi lebia”, comenti calencunu at nau e ddu narat chena pilus in sa limba: “Non mi pragit po nudda chi si chistionit de maturidadi lebia e non funt cosa mia custus fueddus. At essi, comenti de sempiri, unu esami seriu, chi at a tenni contu de su trabagliu chi dognunu discienti at fatu intru de s’annu. Massimamenti mi iat interessai, a dogna manera chi totu is partis siant de acordiu. Una cosa est segura e non bogliu chi si dda scaresciais: ascurtaus a totus!”.

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

 

Foto:https://www.agi.it/politica/news/2020-05-02/azzolina-scuola-settembre-concorsi-8502556/