Ddu ant airi giai scritu in medas ca fut in unu fueddu feti sa televisioni, ma non si podit agatai aterunu po cumentzai a chistionai de Raffaella Carrà.

Est morta eriseru e su 18 de làmpadas iat lompiu is setantotu annus, fut su simbulu, su primu est a nai, de sa storia de sa televisioni italiana.

Sa Carrà fut connota in totu su mundu de averas, mascamente in Spagna, in Russia e in s’America Latina, non comenti cussas chi si bint una borta ebbia e si donant arias in donnia. Teniat stili Raffaella e de issa non si ndi podiat chistionai mali.

Ddu at fatu sciri a su mundu su cumpangiu de una vida Sergiu Iapino: “Raffaella nos at lassau. Est andada in unu mundu meglius de custu, aunia s’umanidadi, su modu de erriri e is capassidadis mannas suas ant a lugiri po sempiri”, custus is fueddus umperaus po donai sa nova. Iapino s’est acostau a su dolu de is nebodis Federica e Mateu, chi funt is figlius de su fradi.

Sa Carra, chi in beridadi si lamaiat Raffaella Maria Roberta Pelloni, fut nascia in Bologna, comenti eus nau, su 18 de làmpadas de su 1943. Est morta eriseru, biora de is cuatru e mesu, a s’acabu de una maladia chi – funt fueddus sempiri de Iapino – “de unu pagu de tempus iat picigau cussu corpus, giai piticu, ma sempiri prenu de energia”.

De totu is trabaglius chi at fatu in televisioni, unu ddi fut abarrau in su coru, Amore. Gratzias a custu programa ce dda iat fata a arregalai una spera in su benidori a prus de centucincuantamila pipius.

Dificili meda est a chistionai de custa femina chi faiat beni dogna arti: cantaiat, baddaiat, faiat sa presentadora e prus de calencuna borta finas s’atrici. Teniat feti una cosa chi acapiaiat totu custas artis: su modu de erriri chi fut connotu apetotu!

Nd’ant passai atras in televisioni, ma peruna s’at acostiai a Raffaella Carrà.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

Foto: https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/cronaca/2021/07/05-83296217/addio_a_raffaella_carra_