“Cussa de donai arregioni a su guvernu est importanti meda”. Aici, in d’una ciaciarrada cun su Corriere della Sera, su presidenti de su Consigliu Conte chistionat de su scioberu de Italia Viva po non ci bogai su ministru de sa Giustissia Bonafede. “Imoi depus andai a innanti e decidiri su benidori”, at sighiu a nai Conte. Candu calencunu ddi pregontat chi apat impromintiu postus in su Guvernu o in is cumissioinis a su partidu de Mateu Renzi, arrespundit aici: “Non ddi eus mancu fueddau. Mi iat essi pragiu chi, candu fustis fendu su Guvernu, nosi ant essi donau una manu de agiudu, poita ddu at genti preparada meda e podiaus ascurtai, totu paris, cussu chi teniant de nai”. Conte chistionat de Europa puru e narat ca s’acordiu in pissu de su Recovery Fund funt importantis meda. Po su presidenti de su Consigliu “sa Germania at fatu una cosa de importu mannu, chi at a passai a sa storia”.

Eriseru, Conte, in Paralmentu, invecias, chistionendu de su virus: “Chi su peus est a is palas ddu depus a totu sa genti chi at cambiau su modu de biviri. Imoi depeus pnni in motu sa machina economica e de produsioni, est custa sa cuntierra prus dificili”.

 

 

Foto:https://www.huffingtonpost.it/entry/conte-pronto-alla-sfida-con-renzi-vediamo-chi-ha-la-fiducia_it_5e4ce0a1c5b6eb8e95b4d889