“Ancora is erriscus funt mannus po chistionai de torrai a oberri is scolas, a pustis su tres de maju”, custu est su pensamentu de su Guvernu Conte , in is fueddus de sa Ministra a s’Istrutzioni Lughia Azzolina. “Si stesiat sempiri de prus – at nau s’Azzolina fueddendu cun su Corriere della Sera – sa possibilidadi de oberri in su mesi de maju, eus a pigai una decisioni a intru de calencuna dì”. Sa Ministra at finas nau ca, finas chi totus ant essi promovius, is votus ant essi, a dogna manera, cussus chi dogna piciocu balit: “Chi unu meritaiat 8 at a pigai 8, chi, invecias, fut de 5 cussu s’at agatai in sa pagella. Is letzionis de atesu, cun is computer, s’ant permitiu de sarvai s’annu. Chini no andaiat beni in calencuna materia s’annu chi benit ddu poneus in is cunditzionis de studiai meglius”.

Si torrat a incumentzai in cabidanni, duncas: “Is primas cidas dd’as eus intregai a chini est abarrau a coa, e chi ant a serbiri, galu, is letzionis de atesu nosu seus prontus. Una cosa chi non mi pragit est sa mascherina in iscola, e, posca, comenti si fait a pediri a unu pipiu de si poderai a distantzia de seguresa de un’atru?”.

 

 

Foto: https://twitter.com/azzolinalucia