“Salvini at perdiu poita at persoanlitzau sa bataglia? Non creu propriu, poita Salvini nd’at fatu medas de campagnas eletoralis aici: in Umbria, in Basilicata, in Piemonti, in Friuli e in Sardigna, e in totu custus logus ce dd’at fata a binciri”.

Ddu at nau Mateu Renzi chistionendu in s’arradiu in sa trasmissioni “Circo Massimo” de Radio Capital. Su leader de Italia Viva at chistionau de is arresurtaus de is eletzionis regionalis in Emilia Romagna aunia at bintu su candidau de su partidu democratigu Istevini Bonaccini.

Su capu de sa Lega, segundu Renzi, “at fatu sa matessi cosa chi at fatu in is atras regionis ma in Emilia Romagna non at funtzionau poita Bonaccini at trabagliau beni. Bonaccini est cussu chi at bintu de averas.”

De atras cosas at chistionau Renzi e tra custas finas de su Guvernu Conte: “Su Guvernu depit sighiri a trabagliai. Mi pregontais chi est prus forti de prima? Ddu eus a iscoberri bivendu e castiendu eita fait. De seguru si depit moviri po arrespundiri a is interessus de is citadinus”.

 

 

Foto:https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/01/27/emilia-romagna-renzi-vittoria-nettissima-bellissima_YBjziOQUvieJfgfwj10vmM.html