S’atra dî su segretariu beciu de su Partidu Democratigu, Pieruluisu Bersani, at chistionau in sa trasmissioni de Rai Tre “Carta Bianca”. At nau sa sua de is votatzionis in Sardigna, de is votus chi funt perdendu is Steddaus e de is primarias de su partidu chi at lassau candu non andaiat prus de acordiu cun Mateu Renzi. Bersani at fatu connosciri su contu chi “calencunu chi iat votau is Steddaus dominigu s’est acostiau un’atra borta a sa manca andenduru a votai po su segretariu de su Pd”.

Atra prova, po Bersani, de sa genti chi s’est torrendu a acostiai est cussa de is votatzionis de s’urtimu dominigu de friargiu in Sardigna: “Su Pd est su primu partidu de sa Sardigna e Zedda pigat su trinta po centu, bolit nai ca su partidu si depit ponni a trabagliai cun sa genti poita c’at abbisongiu mannu de Manca”.

Bersani at fatu sciri finas ca dominigu non est andau a votai po arrespetu. Po Bersani airi fatu Zingaretti segretariu est un’atru sinnali de is eletoris chi bolint andai a innanti lassendusì a is palas custu tempus e cicai de batiri sa dresta.

 

 

Foto: raiplay.it