In custas oras est erribendu, cun-d’unu aereu non de linea, in Sardigna Sirviu Berlusconi. Su meri de Fortza Italia erribat po una bona pariga de atobius in is otu cumunus aunia dominigu si votat po su deputau chi at a pigai su postu de Andria Mura de is Steddaus chi si ndi fut bessiu de Montecitorio. Berlusconi at a cumbidai sa genti a votai Taniela Noli e po is regionalis su segretariu de is sardistas Christian Solinas.

Su primu atobiu de Berlusconi est po mesudì in Cuartu, a pustis, biora de sa una ddu eus agatai in Pauli e at a serrai su mengianu in Cuartucciu una mesoredda in segus.ò

A merì, a is ses po nai meglius, atobiat totus is aministradoris sardus de Fortza Italia e a is seti e mesu s’at agatai in prassa Giuanni XXIII.

Cras a mengianu si partit de is degi cun-d’unu cafeu in Pirri in su bar Mariuccia in prassa Italia e at a sighiri in is cumunas de Sinnia, Maracalagonis e Burcei.

 

 

 

Foto: vistanet.it