Dinari seguru dogna mesi po cinc’annus a chini si decidit de biviri in bidda a s’oberri una butega o un’atividadi cumerciali. Est sa rezeta de su sindigu de Bidda e Sartu, bidda cun pagu prus de milli ominis e feminas posta in su Sarrabus. Custa bidda, comenti atras medas de sa Sardigna, in is urtimus corant’annus contat sa metadi de sa genti chi ddue fut tandu e de su 2011 at perdiu prus de centu residentis. Su sindigu Pàulu Maxia spiegat de comenti s’at a fairi: “Cussu chi boleus fairi est a portai genti a biviri in bidda e po cussu a intru de su 31 de mesi de talamini feus unu bandu po cicai de fairi benni cincu familias de sonumancu tre personas e unu figliu chi non erribit a digiot’annus. Su dinari chi eus a donai po custus cinc’annus est de setigentu eurus, invecias po cussus chi bolint benni a solus o chena figlius est de cincugentus eurus ma podit cresciri chi in su mentris erribat unu pipiu”.

 

 

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Villasalto