Candu si pensat a Giulianu Pisapia benit a conca ca est  unu de is pagus de sa manca a airi bintu una partida eletorali cun sa Lega e benit a conca puru ca ce dd’at fata a nci bogai de palazzo Marino Fortza Italia e Lega. Est unu de is pagus chi Massimo Zedda at bofiu de is ominis de manca a su costau sû. “Zedda est unu candidau chi non est erribau de s’artu. A Massimo si dd’ant pediu is sindigus, cussus sindigus chi ce dd’ant fata a aministrai beni is biddas de sa Sardigna”. Su sindigu de Casteddu est a sa conca de una coalitzioni de centrumanca aunia is candidaus funt espressioni de is territorius, aministradoris e citadinus chena peruna tessera de partidu e po Pisapia est custu cussu chi tocat a fairi: “Cun sa politiga de Massimo Zedda e de cussus che a issu si funt cambiadas is citadis, imoi cun sa matessi arretzeta tocat a cambiai is regionis. Totu paris ce dda eus a fairi”

 

 

 

Foto: trevisotoday.it