“Fut una partida giai perdia a innanti de dda cumentzai”. Su candidau de is Steddaus Franciscu Desogus cun amargura chistionat de is numurus chi dd’ant bidu erribai a is palas de Solinas e Zedda. Numurus chi po is Steddaus funt tostaus e legius de aberu. In su mesi de martzu iant pigau prus de su coranta po centu e imoi s’agatant cun su noi po centu. “Ddu scia de su incumentzu ca fut dificili meda, mi iat essi andau beni finas erribai segundu. Deu non soi unu politicu de professioni, soi unu chi nd’est bessiu de su nudda, soi giai torrau a trabagliai, in biblioteca, imoi soi feti un’ativista de su Movimentu. Di Maio? No a issu no dd’apu intendiu, ma calencunu a costau de issu m’at intzerriau eriseru a noti”.

Is ativistas funt sempiri de prus in duda manna, is numurus de is eletzionis sardas funta ancora peus de cussus de su mesi passau in Abruzzo.

 

 

Foto: castedduonline.it