Est erribau in Nugoro Nigola Zingaretti, su Presidenti de sa Regioni Latzio e candidau a sa segreteria de su Partidu Democratigu, e at promoviu Massimu Zedda comenti de candidau po erribai a Villa Devoto. “Cun custu scioberu – at nau – s’oberit un’atra strada chi podit donai meda a totus. S’Italia tenit abbisongiu de sinnailis e cun Zedda, chi est stetiu unu sindigu capassu meda, si torrat a tenni atra genti chi podit fairi torrai a votai cussu chi non funt prus andaus”.

Po Zingaretti, duncas, sa calada in campu de Zedda, chi non est unu de su PD ma benit agiudadu de is democratigus, depit essiri su simbulu, sonumancu in Sardigna, de sa strada noa chi depit pigai su partidu finas candu s’at a votai in atrus logus. “Candu seus abarraus assolus eus perdiu e seus diventaus prus debbilis. Non depeus timiri de cicai agiudu de atras partis puru, non depeus creiri ca totu cussu chi non est Pd est nemigu de su Partidu”, at acabau de nai Zingaretti.

 

Foto: ansa.it