S’annu chi benit sa scola sarda partit cun d’unu problema mannu giai de s’incumentzu. De is dugentusetantases istitus scolasticus, chi s’agatant in terra nostra, prus de setanta ant a depiri fairi de mancu de su presidi e s’ant a depiri acuntentai de ddu biri de in tesu in tesu. Su diretori regionali, Franciscu Feliziani, non s’atacat e chistionat de suferentzia po is scolas sardas: “Is urtimus dirigentis chi funt passaus de ruolu funt cussus de su 2015 e dogna annu seus custrintus a cresciri is scolas chi non tenint presidis in sa sede. Totu custu, insegus, fait andai a bellu a bellu totu su trabagliu de un’annu. Tenni setanta scolas che presidis bolit nai a tenni centucoranta presidis chi si dividint in duas scolas”.

“Nos si fait prageri – sighit Feliziani – chi su ministru tengiat in su coru custa situatzioni poita chi non si cicat cosa bona de fairi in is annus chi benit at essi facili meda a tenni prus de su cincuanta po centu de is scolas chena presidis”.

 

 

Foto: lanuovasardegna.it