In s’ierru depit fairi frius, in beranu e in atongiu iat depiri proiri e in s’istadi calori, ma candu est tropu est tropu deaveras. Sa Sardigna est sempiri prus caglienti, e is temperaturas massimas funt sempiri prus artas e su caglienti erribat sempiri de prus totu paris. Est cussu chi benit a foras de is numurus de s’Istat chi chistionant de is citadis prus importantis de dogna regioni italiana. Ant pigau is datus chi partint de su 1971 e erribant a su 2016. De su1971 asu 2000 is temperaturas in Italia abarrant in sa media, sa cosa legia est invecias cussu chi sucedit de su2002 asu 2016 chi bessint apetotu. In is urtimus cuindigi annus su caglienti est cresciu de unu gradu. S’annu aunia est cambiau totu est su 1996, de tandu est sempiri cresciu su calori e s’andat de su +0,5 de Casteddu e s’erribat a su +1,5 de Perugia. In is urtimus cuindigi annus sa media prus arta dd’at pigada Palermo, cun d’una temperadura de 19,1° e Casteddu cun 18,3°.

 

 

 

 

Foto: lasicilia.it