In is trintotu cumunus chi depint votai, su degi de làmpads chi benit, po fairi su sindigu nou funt in totu setantatres cussus chi si funt presentaus. Cuasi milli e tregentus, invecias, is consiglieris. In cincu cumunus non s’est presentada peruna lista e po custu at erribai su comissariu in is biddas de Austis, Magomadas, Putifigari, Ortueri e Sarule. Difficili chi custas votatzionis ant a bolli nai calencuna cosa po is regionalis de s’annu chi benit, tropu pagu sa genti chi at a votai, est feti su degi po centu de totu sa Sardigna. De is cumunus prus mannus, a donnia manera, podint erribai signalis po is partidus, finas po is Steddaus chi si funt presentaus in Assemini, Igresias, Macumere e Decimomannu. Cincu is candiadu in Assemini e in Igresias, is unicus dus cumunus prus mannus de cunidigimila e podint votai duas bortas. sa segunda at essi su 24 de làmpadas, chi in su primu turnu non si giumpat su cincuantunu po centu de is votus.

In Assemini is Steddaus, chi ant giai bintu cincu annus a imoi, ant postu Sabrina Licheri e su Pd cun su Centrudresat ant arrespustu cun Franciscu Lecis e Antoni Scanu. Ci funt finas atras duas listas: una cun Francisu Consalvo e un’atra cun Irene Piras.

In Igresias Candidaus a sindigu agataus: Valentina Pistis (Centrudresta), Fideli Garau (Steddaus), Mauru Usai (PD), Asmaa Oug (Comunistas) e Carlo Murru (lista civica).

 

 

 

Foto: estensione.org