Papa Franciscu est erribau a is degi in Ginevra. A ddu aspetai su presidenti de sa Confederatzioni svitzera Alain Berset. Ddue furint finas duas Guardias svitzeras becias, in divisa, e dus pipius in costumu traditzionali chi ant portau is froris po Franciscu. Est sa bintitresima borta, de candu est Papa, chi si movit de sa citadi de su Vaticanu. Custu est unu viagiu po cicai de chistionai cun “is atras Cresias”, aici at scritu Franciscu a su Presidenti de sa Republica Italiana Sergiu Mattarella, arregodendu finas ca in sa citadi svitzera bolit “atobiai sa comunidadi catolica”.

Candu fut aintru de s’aereu at chistionau cun is giorronalistas e su Papa a-i cussus puru at nau ca bolit sempiri s’unidadi de is Cresias, dda disigliat e at a fairi de totu po erribai a dda tenni.

“Bos si torru gratzias po su trabagliu chi feis, po totu cussu chi eis a fairi poita custu viagiu andit beni”, at aciuntu su Papa, sempiri chistionendu a is giorronalistas.

 

 

 

 

Foto: it.clonline.org