“Apu cumprendiu ca non si podit fairi nudda po cicai de cambiai sa lei eletorali chi teneus oi”. Su Presidenti de su Consigliu Regionali, Giuannifrancu Ganau, ddu narat a s’incumentzu de s’atobiu cun is giorronalistas de eriseru in su palatzu de su Consigliu, in via Roma. Is fueddus de su presidenti non si ddus aspetaiat nemus e antzis cuasi totus creiant chi s’atobiu fut aprontau po fairi connosciri sa lei noa. Non c’est stetiu perunu acordiu tra is partidus e s’est scipiu ca Giuannifrancu Congiu, de su partidu de is sardus, si nd’est bessiu de s’atobiu cun is capustrumas.

Non di podit chistionai de crisi politica, ma de seguru est una cosa chi andat arrangiada po fairi andai innanti sa giunta de Pigliaru. Su presidenti de su Consigliu at chistionau, nendu ca su Consigliu Regionali at perdiu sa sola possibilidadi de cambiai una lei chi non serbit a nudda e non permitit a intrai in Consigliu a genti chi pigaiat su degi po gentu de is votus.

 

 

 

Foto: intermediachannel.it