In Genova, eriseru, si funt atobiaus is abogaus de sa Liguria po chistionai de su contu de Giuliu Regeni, su ricercadori italianu, agatau mortu in Egitto. Non at tentu pilus in sa limba su procuradori de Genova Erricu Zucca candu at puntau su didu contras is capus de sa politzia donendudeddi sa curpa de airi torturau in su G8 de Genova, “comenti podeus pediri a s’Egitu de nosi donai is torturadoris de Giuliu?”.

Zucca fut unu de is magistraus chi ant trabagliau a su processu po is contus de sa scola Diaz, aunia sa politzia fut intrada scudendu totus cussus chi dromiant in cui.

A s’atobiu genovesu ddue funt finas su babbu e sa mama de Regeni, chi giai innanti iant chistionau nendu ca su Stadu italianu ddus iat lassaus a solus. “Nos aspetiaus de prus de chini guvernat – at nau sa mama de Giuliu – de su catodigi de austu, candu Gentiloni nos iat nau ca s’ambasciadori italianu torrada in Egitu, nos ant postu a una parti. Eus andai ainnanti su matessi po cicai sa beridadi”.

In s’atobiu at chistionau puru s’abogau de sa familia, Alisandra Ballerini: “Su corpus de Giuliu fueddat po sei e si difentit de sei. Seus erribau a noi nominis de politziotus chi c’intrant in custa storia”.

 

 

Foto: ilpost.it