Is trabagliadoris de cussa chi fut sa Keller e su numuru dus de sa Regioni Arrafiaeli Paci, acumpangiau de is consiglieris regionalis Rossella Pinna, Alisandru Collu e Giuanni Lampis, si funt atobiaus in-d’unu aposentu de su Cumunu de Santu Èngiu. A s’atobiu ddu e funt finas is sindacaus, is sindigus e is assessoris de su logu.

A pediri de s’atobiai funt stetius is operaius chi, imoi, non pigant prus perunu agiudu.

“Est doveri nostru a benni innoi a bos ascurtai e cicai de pensai a calencuna cosa po su tempus benidori cun bosatrus e cun is sindigus”, at nau Paci.

“Custa de sa Keller est una chistioni chi funt sighendu is assessoraus de s’Industria e de su Trabagliu ma finas sa Presidenza dda sighit dî po dî. Funt duas is stradas chi eus decidiu de sighiri: una est cussa de donai un’arrespusta a is familias chi non funt pighendu prus nudda e s’atra est cussa de sighiri chini est interessau a s’atzienda. Imoi bieus comenti andat su bandu chi scadit su 29 de arbili e in segus bieus cussu chi podeus fairi.”

 

 

 

 

Foto: villacidro.info