Un’atru atentau contras de unu sindigu in Sardigna: ant cicau de ponni fogu a sa machina de sa sindiga de Biddexidru Marta Cabriolu. Eriseru, undigi de friargiu, biora de is degi e mesu de merì sa Ford Fiesta de colori biancu de sa sindiga fut parchegiada acostau de domu sua candu una picioca, chi fut passendu in sa strada s’est acatada de su fogu chi fut incumentzendu a tenni de s’orroda denanti, at aboginau agitoriu.

Una bigina de sa Cabriolu ce dd’at fata a ndi studai su fogu cun d’unu estintori e a fortzas de sicias de abba. Funt acodius inderetura is carabineris de sa cumpangia de Biddexidru. Chini at postu fogu dd’at fatu umperendu sa diavolina posta anintru de una sporta chi serbit po arregolliri su paperi. Est sa segunda borta in pagus mesis chi si dda pigant cun sa machina de sa sindaga.

“Est craru a totus chi cantu sussediu podit essiri acapiau a cussu chi soi fendu de sindiga – at nau Marta Cabriolu inderetura candu fut in caserma po sa denuncia – ma non mi frimant cun custas cosas chi feti unu vili podit fairi. Biddexidru abarrat una bidda trancuilla e deu apu andai ainnanti cun su trabagliu miu”.