AngioyOi comente a su tempus de Angioi e de is movimentus contra a s’isfrutamentu feudali de s’Isula nosta sa situatzioni de su pòpulu sardu no est prus sustenibili.

 

Si ndi funt isperdendu cumente genia. Chi in is annus sessanta unu pastori podiat mandai is fillus a istudiai oi no arrennescit mancu a si campai a solu (e de pastoriu non si ndi chistionat prus!) Totu su mundu chi bivit in su sartu, de s’agricoltura, est a su fàmini (e de agricoltura non si ndi chistionat prus!)

 

Is artigianus no iscint prus eita manu si donai, s’edilitzia est frima (finas poita s’est pentzau de fai domus e domus sempri prus piticas e caras, bastat a biri cantu costat un’apartamentu de 50 metrus cuadrus).

 

Is marinas si ddas seus bendias a is continentalis e a is istrangius, invecias de ddas preservai e de fai andai is turistas in is albergus. In bia de Dante, a Casteddu, una de is arrugas de su shopping prus de importu, luegu nci funt prus negotzius serraus cun s’iscrita “Affittasi” de cussus chi funt obertus.

 

Teneus sa benzina e su gas prus caru de Itàlia, pareus pighendu oru e invecias est cosa chi traballaus innoi etotu e chi s’est incuinendu su logu peus de unu muntonargiu. Seus prenus de basis militaris in dogna logu, unu territoriu istremenau fuliau a s’aliga. Is unicas impresas chi funtzionant funt is bancas, e ormai is polìticus-banchieris tenint dogna deretu de ponni impostas noas po dogna cosa.

 

Sa disocupatzioni est lompendu a unu livellu chi fra pagu nci at a essi prus genti sena fai nudda che genti ocupada. E su problema prus mannu parit essi euba at a giogai su Casteddu s’annu chi benit. Mancu sa peus imbriaghera podit fai erribai s’òmini a custu puntu. Tocat a si ndi iscidai e a cumprendi ca custu est su tempu de is baronis. E chi is baronis ant a cumandai finas a candu su pòpulu no at a agatai sa fortza de nai bastat.

 

Procurade de moderare avisat sa cantzoni, e no est una cantzoni po baddai. Ma nosu non cumprendeus (poita si betaus a tontus?) eita bolit nai.