DIEEita ndi feus de sa Die de sa Sardigna a tempus de oi? E candu is sardus iant decidiu de nci bogai a sonu de corru is piemontesus, fuant postus peus de cumenti seus postus oi? Eita teniant de mancu, eita teniant de prus? Forsis ca oi seus arrispetaus? Forsis ca oi teneus calencunu deretu? Eita est mudau? Cali benidori podeus pentzai po nosu e po is fillus nostus? Cali presenti seus bivendu?

 

A ita totu seus rinuntziendu? Eita pentzaus de nosu, comente òminis, comente féminas, candu si castiaus in faci? Forsis ca contaus calencuna cosa? Eita naraus a nosu etotu candu seus solus? Eita tristura nc’est in domu nosta, in is domus euba su trabballu no nc’est, euba su trabballu andat mali? Eita pentzant is giovunus de custa terra chi ddus est lassendu partiri po non torrai prus? Eita pentzaus nosu de custa genti, de custu pòpulu segau in milli orrogus, chi no nci dda fait a si ponni in paris mancu una borta, mai, po nudda?!

 

Eita est s’identidadi nosta oi in dì? E crasi eita at a essi? E cali poderi nos est istrechendu? Cali poderi teneus in pissu? A cali poderi si depeus istringi? E chini est chi detzidit po nosu? Chi detzidit eita depeus papai, in cali domu depeus bivi, chi podeus fai fillus e cantu ndi podeus fai, cantu tempus depeus abarrai sena trabballu, cali cunditzionis depeus suportai po allogai sa dignidadi? Chini s’est fendu beni, oi, e chini s’est suspendu su sànguni?

 

A ita serbit oi sa Die de sa Sardigna, in casteddaiu “Sa dì de s’aciapa” (euba s’aciapànt is piemontesus a fundu de culu…) ca fut istétia nudda de atru chi no una rivolutzioni? E a ita iat a depi serbiri?