Po cumprendiri cussu chi est sussedendu in sa gherra intru de sa Russia e de s’Ucraina tocat a partiri de a tesu meda. Forsis de candu in su 1989 su “Patto di Varsavia”, chi poniat totu paris is Stadus a suta de sa ghia de sa, tandu, Unione Sovietica non teniat prus arregioni de esistiri. Sciusciada cussa parti de Europa, sa Nato invecias de torrai a palas at cumentzau a ponni a suta de s’ala sua medas de cussas Natzionis.

In Russia in su fratempus bessiant a su poderi a innanti Eltsin e a pustis Vladimir Putin. Po annus sa Russia iat pensau a totu sa genti chi ddue biviat e nemus si moriat de famini, totus teniant unu pratu de macarronis e una domu aunia biviri. Ci pensaiat su Stadu e dogna cosa fut a suta de su poderi de sa politiga, cun su Partidu Comunista russu chi dda faiat de meri. Est beru ca sa corrutzioni e sa burocratzia dda faiant de meris e ca aici non si podiat andai a innantis. Erriconis si ndi funt pesaus cun s’agiudu de Putin, ma non erriconis chi abarraiant in is lacanas proprias. Est a nai ca is “oligarcas” russus ant cumentzau a fairi afaris cun totu su mundu: pensai a cussu chi ant comporau in totue. Duncas a is europeus e a s’orrestu de su mundu totu andaiat beni: candu ddu est su dinari est custu chi cumandat e nemus si poniat su problema de sciri comenti si funt erricaus e comenti andaiat sa vida de sa genti. Su dinari non fragat e de calechisiat lompit est sempiri dinari.

Ma una pregunta tocat a si fairi po cicai de cumprendiri beni: una borta chi est orrutu su “Patto di Varsavia”, sa Nato teniat arregioni de esistiri po tenni unu mundu in pagi? Est facili a cumprendiri ca chi si bolit sa pagi tocat a nai ca nou. Invecias americanus e europeus ant sighiu a ponni basis apetotu, tanti non si pensaiat a erribai a una gherra e non si pensaiat nemancu candu s’Ucraina at decidiu de bolliri passai de sa parti de sa Nato.

Putin est unu malaitu, de candu est a su poderi at fatu citiri chini ddi fut contras in dogna manera, massimamenti impresonendu sa genti, ma finas a candu faiat comudu ddu ant lassau fairi comenti disigliaiat.

Po is afaris de gas e de petroliu totus ant serrau is ogus e chini at castiau prus a innantis de su nasu est stetiu amacitau. Bastat andai in you tube e cicai calencuna cunferentzia de Giulietto Chiesa e eis a biri ca cussu chi est sussedendu intru de Russia e Ucraina ddu naraiat de annus meda a custa parti.

Sa timoria imoi est chi totu s’amannit. Ci depiaus pensai a innantis? Seus galu in tempus po fairi calencuna cosa?

Candu picioconis sardus si poniant a manifestai contras de is basis de sa Nato in terra de Sardigna, de dogn’ala beniant amostaus comenti de dellecuentis, funt “droghinus, genti chi in sa vida non cumbinat nudda e morrungiant feti po si spassiai”, custu naraiant politigus, giornalis e televisionis.

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://www.aduc.it/articolo/stati+uniti+europa+farlocche+proposte+pace+della_33699.php