A pustis airi acapiau Mateu Messina Denaro, su boss mafiosu prus famau chi non s’agataiat de trint’annu a cust’ala, sa giustissia italiana fait su contu de totu cussus chi si fuint po non pagai is contus cun sa giustissia.

Su primu de sa lista tenit a eita biri cun sa Sardigna: Atiliu Cubeddu, artzanesu nasciu su dus de martzu de su 1947 e cicau de carabineris e politziotus de su 1997 po no essiri contoniau in presoni de Badu ‘e Carros, in Nugoro, a pustis unu permissu. Fut impresonau Cubeddu po curpas mannas: bocidorgiu, secuestru de personis. Po issu, su 18 de martzu de su 1998, sa cica s’est ammanniada a totu s’orrestu de su mundu, e chi calencunu annu a immoi si pensaiat ca si fut mortu invecias immoi est mudau su pensamentu de chini ddi est donendu sa cassa de binticin’annus: po sa giustissia s’agatat in s’Ogliastra e benit agiudau de genti meda.

Cun Cubeddu funt cicaus atrus ominis chi si funt fuius e nos s’agatant de annus meda: Giuanni Montisi, Arrenatu Cinquegranella e Pascuali Bonavota.

Montisi, nasciu in Palermo su primu de gennargiu de su 1959 est cicau de su 1998 po airi bociu e in segus, de su 2001, po mafia e atras curpas, e de su 2002 po stragi. Giai processau, chena essiri in aula, ddu ant cundennau a su presoni a totu vida e de su 10 de Mesi de Idas de su 1999, sa cica at sartau is lacanas italianas.

Cinquegranella, nasciu in Napoli su 15 de maju de su 1949, est cicau de su 2002 po mafia, po airi bociu paris a atra genti, po airi armas chena de permissu perunu e de su seti de Mesi de Idas de su 2018 benit cicau finas foras de s’Italia.

Bonavota, nasciu in Vibo Valentia su dexi de gennargiu de su 1974, ddu ciant de su 2018 po mafia e po airi bociu paris a atra genti.

A candu s’acapiu chi benit? Intru de cin’annus Cubeddu at a giumpai is trint’annus… Eus a benni a biri!

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su 17 de gennargiu de su 2023

 

Foto: https://www.today.it/cronaca/lista-latitanti-piu-ricercati-italia-matteo-messina-denaro.html