Iat denunciau sa Germania poita ddu iant liau de domu sua e incungiau in d’unu campu, fendudeddu trabagliai comenti unu sciau de su 1943 finas a candu sa segunda guerra mondiali est acabada in su 1945. E imoi, Giorgiu Quantarelli, mortu in su 2017 a norantacuatr’annus, at bintu sa bataglia sua.

Su tribbunali civili de Parma ddi at, difatis, donau arregioni e at pediu a sa Germania centumila eurus po ddu repagai, chi imoi iant depiri erribai a is parentis chi funt in vida. At essi dificili meda chi totu custu sussedat, ma sa sententzia de su tribbunali est de importu mannu, massimamenti comenti sinnu.

“Giorgiu Quarantelli – si ligit in sa sentenzia – est stetiu malassortadu de chini ddu at impresonau fendudeddi fairi su sciau. Custu andat contras su diritu de dogna presoneri chi depit essiri allogau in fortzas in su corpus e in dignidadi chena umiliatzionis”. A nai ca, invecias, is tedescus ant arredusiu totus cussus chi funt intraus in is campus peus de is bestias est unu contu chi si scit. Famini, sidi, trabagliu, umiliatzionis e morti segura po sa magioarantzia. A intrai in is campus non fut mancu dificili meda, bastaiat andai contras is tedescus e unu viagigeddu in trenu po is campus fut cosa chi si faiat chena farta. Dificili fut a ndi bessiri e andi bessiri sanus cuasi impossibili. Est po custu chi custa sententzia, scrita de su giuigi Marcu Vittoria, est de importu. Sa cundenna po sa Germania est finas cussa de pagai is interessus de s utrinta de genanrgiu de su 2013.

Arreconnotu finas s’umperu de Quarantelli comenti de scaiu. Cali sa curpa de Giorgiu po essiri impresonau in s’inferru, de su 1943 a su 1945? Cussa de airi scioberau, comenti sordaus medas, de non passai a sa Republica sociali de Salò, una borta chi, a pustis s’otu de Cabidanni, su fascismu fut orrutu.

Su sordau italianu est stetiu inserrau in su campu de Oechilitz-Merseburg po cuasi dus annus (de Cabidanni de su 1943 finas a su 26 de lampadas de su 1945) e custrintu a si carrigai a pala sacus de craboni po ddus scarrigai in d’una aciaieria. Po papai ddi depiant bastai mancu mesu chilu de pani a sa dì e in su brassu dd’iant tatuau su numuru 211013.

 

 

2 de martzu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.getyourguide.it/varsavia-l41/varsavia-visita-guidata-privata-al-campo-di-concentramento-di-majdanek-t212019/