Novak Djokovic at bintu sa bataglia cun sa lei, ma non si podit nai chi at a podiri abarrai in Melbourne po giogai is Australian Open.

Su tribunali, cumandau de Anthony Kellu, at donau arregioni a su tennista chi est su numuru unu de su mundu, ponendu a una parti sa decisioni de su guvernu australianu de non ddi donai su permissu, e at ordinau de ddu libertai a intru de trinta minutus. Su guvernu at a depiri pagai finas is spesas de su tribunali e depit torrai a donai su passaportu a Djokovic. Imoi, su tennista, chi su guvernu non decidit in atra manera, podit giogai is Australian Open, chi cumentzant lunis chi benit.

“Ita podiat fairi de prus cust’omini?”, at nau su giuigi, tenendu in contu chi Novak Djokovic teniat su permissu de andai de una parti a s’atra de su mundu e una rezeta de is dotoris de su Tennis Australia. Su giuigi bistu da cu responsabili de is lacanas australianu no at tentu conca po cancellai su permissu de su tennista.

Djokovic iat nau a is autoridadis candu fut intrendu in Australia de no airi fatu su vacinu e ca si fut impestau duas bortas de Covid, in su mesi de làmpadas de su 2020 e su 16 de Nadale passau e ca fut curau su 22. Abarrat de cumprendiri comenti apat partecipau a atobius pubricus su 16 e su 17 de su matessi mesi de Nadale de su 2021.

Imoi su guvernu australianu, comenti at nau eriseru e totu, podit, a dogna manera decidiri de cancellai su permissu po atras curpas. Ddu at fatu sciri custu mengianu unu de is abogaus de su guvernu, fendu sciri ca s’Australia ci podit bogai su tennista: “Su ministru tenit su poderi de ci bogai su giogadori”. Su  ministru de s’imigratzioni, Alex Hawke, imoi podit intervenniri e, duncas, annullai su permissu, est scritu in su Guardian: tenit cuatr’oras de tempus. Chi sussedit custu est facili meda chi totu torrit in tribunali, poita Djokovic iat a erriscai de non podiri intrai in Australia po tres annus. Po custu est ancora in forsis chi su tennista at a giogai is Australian Open.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

 

Foto: https://www.eurosport.it/tennis/australian-open/2022/australian-open-live-djokovic-giorno-5-il-serbo-positivo-al-covid-a-dicembre_sto8697658/story.shtml