S’Itàlia de sempiri est una terra de poetas chi benint imprestaus a sa musica. Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini, Pierangelo Bertoli, Gino Paoli funt feti pagus esémpius chi podeus fairi. Unu de is prus mannus, podeus nai chena de farta, est Roberto Vecchioni o, meglius, su professori Roberto Vecchioni. Est cosa chi scint totus ca a pustis de àiri acabau is istùdius in lìteras clàssicas in s’Universidadi de Milanu, Vecchioni, mancai cun totu su sucessu chi at tentu comenti de cantanti, siat abarrau sempiri in su mundu de sa scola, fendu su professori de grecu e latinu po totu sa vida sua finas a sa pensioni. Su nomini sû est abarrau acapiau a duas scolas in pissu de totus, su Liceu Beccaria de Milanu e su Liceu Bagatta de Desenzano del Garda ma finas is Universidadis de Torinu e Teramu dd’ant bidu impignau in dûs cursus de làurea. De su 2003 at acabau de fàiri su professori e s’est dedicau a sa mùsica e a sa literadura.

Roberto Vecchioni nascit in Carate Brianza in su 1943, su babbu e sa mamma furint emigraus in Lombardia de Napoli e at sempri nau ca sa vena poética e totu s’ironia est un’eredidadi de sa citadi de Masaniello. Cumentzat sa carriera in su campu musicali comenti autori de fueddus de cantzonis, paris cun s’amigu Andrea Lo Vecchio: su primu trabagliu publicau est una bortadura in italianu de Barbara Ann de is Beach Boys, fata in su 1966 de is Pop Seven. Sa particularidadi de custu discu est ca Vecchioni etotu partecipat a sa realizatzioni cun sa própia bogi, difatis est cussu chi cumentzat sa cantzoni cantendu “Bar bar bar bar Barbara Ann”.

In sa segunda metadi de is annus Sessanta e in is primus annus Setanta sighit a trabagliai cun is fueddus sempiri in su mundu de sa musica. Própiu in custu tempus scritcantzonis po genti giai famada che Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti, is Nuovi Angeli, is Homo Sapiens, ect.

Candu una cantzoni scrita de Vecchioni e de s’amigu Lo Vecchio partècipat po sa prima ‘orta a Sanremo, cantada de Cinquetti e Giuliana Valci, si cumprendit ca su piciocu at a tenni cosas meda de nai in su tempus benidori. Difatis de tandu ddu ant  cicau comenti de maistu de fueddus. Bistu ca funtzionaiat cun is fueddus at pensau beni de cumentzai a cantai cussu puru e in su 1968 est bessiu su primu discu chi però non est agradéssiu meda de sa genti e difatis passat cun indiferéntzia. Atrus album ant a nàsciri, chi non funt passaus a sa stória de sa mùsica italiana, finas a su 1977. In cust’annu bessit su trabagliu chi dd’at donau prus fama tra totus: Samarcanda! Difìcili meda chi s’agatit calencunu chi non connosciat custa cantzoni! Atras cantzonis chi d’an donau fama e glória funt Luci a San Siro, Figlia, Velazquez, Robinson, Signor Giudice ect…

Sa funtana de sa poesia sua est sempri stétia prena. Est carculau tra is cantautoris italianus prus mannus de dogna tempus, is testus sûs funt diversus de stili s’unu de s’atru, est propriu po custu chi s’òpera de Vecchioni benit cunsiderada ùnica. At bintu is cuatrus prémius prus importantis de sa musica italiana: Su Premiu Tenco in su 1983, su Festivalbar in su 1992, su Festival de Sanremo e su Premiu Mia Martini de sa crìtica in su 2011. In is òperas suas ddu at sempri figuras chi nosi faint pensai a is mitus de sa stória, de sa literadura e de s’arti. Si serbit de custus po fueddai de contus de atualidadi, de amoris mai banalis e sempri irónicus. Sa sua est sempri una poesia e si cumprendit inderetura, intendedudeddu, ca est istudiau, stilosu, ma mai presumìu. S’atividadi de cantautori s’amesturat cun cussa de scritori. In cust’arti puru at tentu sucessu meda ca est stétiu scioberau de s’Enciclopedia Treccani po iscriri in pissu de sa cantzoni de autori. Dde su 1983 cumentzat a scriri libburus puru: Il grande sogno aunia s’agatant poesias e contus. Ma non si frimat a is poesias e a is contus e in su 2000 bessit unu romanzu. Andat a innantis cun is lìbburus e, comenti in is cantzonis, non si frimat a scriri feti de una cosa ma umperat totu cussu chi scit po mudai stili, passat de sa prosa a sa poesia chena perunu strobbu.

Comenti de totu is óminis sabius est impignau de sempiri in su sociali e andat in dogna logu aunia est cumbidau.

Pustis de àiri bintu su Festival at tentu una segunda vida artìstica, est stétiu postu in contu in dogna cosa, su sìndigu de Napoli De Magistris d’at donau s’incàrrigu de Presidenti de su Forum Internazionale delle Culture chi est s’est fatu in su 2013. Is album de cantzonis chi at scritu in totu is annus ant béndiu prus de ses milionis de discus, unu nùmuru aberu ispantosu chi nos si fait cumprendiri cantu cust’ómini est bófiu ‘eni e stimau.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: https://biografieonline.it/biografia-roberto-vecchioni