Est mortu Guglielmo Epifani, segretariu beciu de sa Cgil e, po seti mesis, finas segretariu de su Partidu Democratigu, ma poi intrau in Liberi e Uguali de is calis fut deputau. Fut nasciu in Roma in su 1950. Epifani est stetiu su primu socialista a ghiai sa Cgil, e a innantis at fatu su numuru dus de Brunu Trentin e in segus de Sergiu Cofferati. De calencunu mesi a i custa parti gherraiat cun d’una maladia.

Laureau in filosofia cun d’una tesi in pissu de Anna Kuliscioff at trabagliau po totu sa vida in su sindacau, a innanti de intrai in politiga. At cumentzau trabagliendu in sa domu imprentadora de su sindacau, a cumandau sa federatzioni de is poligrafus e in 1990 est in intrau in sa segreteria. In su 2002, bessiu Cofferati, est diventau segretariu generali.

Omini de cultura manna e intelletuali fut unu de maneras galanas, ma finas capassu de pigai decisionis tostadas. In su 2002 est stetiu su matessi Epifani a aprontai una manifestada, chi iat portau prus de tres milionis de personis in is prassas, contras de sa riforma de articulu 18 bofia de su guvernu de Sirviu Berlusconi. Est abarrau comenti de segretariu po otu annus po lassai su cumandu a Susanna Camusso.

Medas is fueddus de sindacalistas e politigus po custa nova trista: “Po sa Cgil est unu lutu mannu, at nau Mauritziu Landini, Epifani fut unu de is sindacalistas prus mannus e unu bravu politigu, lassat un’eredidadi dificili de ndi boddiri”.

“Perdeus un’amigu e un’omini sabiu chi at gherrau in bataglias medas”, is fueddus de su segretariu de sa Uil Pierupaulu Bombardieri.

“Guglielmu, a innanti de essiri unu sindacalista, po mei fut un’amigu e cun issu apu cumpartziu annus de trabagliu, at nau Sergiu Cofferati, m’at a mancai meda”.

Finas Giorgia Meloni at nau sa sua: “Non dda pensiaus a sa propria manera, ma m’est sempiri pragia sa passioni chi poniat e sa capassidadi de ascurtai is atrus. Cun Epifani si nd’andat un’omini gentili e onestu”.

Màuru Mura

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

Foto: https://ilmanifesto.it/addio-a-epifani-la-cgil-poi-la-politica-una-vita-per-il-lavoro/