“Canterò le mie canzoni

per la strada/

e affronterò la vita a

muso duro/

un guerriero senza patria

e senza spada/ con un

piede nel passato/

e lo sguardo dritto e

aperto nel futuro.”

 

Candu si ascurtant custus fueddus, de sa cantzoni A muso duro, podeus inderetura pensai, e torrai a pensai, a totu s’arrastu de Pierangelo Bertoli. Cun allirghia manna nosi pragit arregodai custu cantacontus italianu chi, forsis, at tentu tropu pagu in cunfrontu a cussu chi ddi minesciat, de sa vida, sia comenti de artista che comenti de ómini.

Cun s’Itàlia ancora in gherra, Bertoli nascit in Sassuolo su 5 de Sant’Andria de su 1942. Si pesat in una famìlia operàia. A tres annus s’amalàidat de poliomelite e pro curpa de custa maladia at depiu umperai sa carrotzella po totu s’orrestu de sa vida.

Finas cun custu problema at tentu una vida cuasi normali.

No at sunfriu fàmini ma no at mai tentu cosas in prus de cussas chi ddi serbiant, propiu Pierangelo arregodaiat sempiri ca in domu sua no ddue fut mancu s’arràdiu e, po custu, sa passioni chi at tentu po sa mùsica est bennia de foras. Non si podit scarèsciri s’importu chi at tentu su fradi po cumentzai a s’acostiai a sa musica poita custu teniat una truma chi andaiat a sonai in domu insoru. In pagu tempus at imparau a sonai sa chitarra, chi dde tandu est diventada s’istrumentu chi agradessiat de prus.

Imparendu a connòsciri sempiri meglius sa chitarra, a bintitres annus, cumentzat a fàiri is primas cantzonis, is primus a ddas ascurtai funt is amigus ma pagu tempus infatu at tentu sempiri prus genti a ingìriu. Is primas festas de s’Unidadi ddu ant bidu in pissu de palcu e s’atentzioni po custu piciocheddu fut manna giai de tandu. Funt annus de impignu sociali e Bertoli s’est postu in cuss’andala.

In is primus annus Setanta Bertoli cumentzat sa carriera artìstica cun is primus 45 girus, publicaus de sa domu imprentadora Servire il Popolo.

Tempus a pustis, paris cun musicantis amigus sûs (Marcu Dieci, Franciscu Coccapani e Gigi Sevi) fait unu discu nou, Rocablues gratzias a s’agiudu de su presidenti de sa scuadra de sa Sassolese.

Un’amigu, musicanti cussu puru, Alete Corbetti, at fatu ascurtai is cantzonis a Caterina Caselli chi non c’at postu nudda a cunvìnciri su pobiddu, meri de sa CGD, a fairi unu cuntratu a Bertoli.

Cun custa sigla imprentat su trabagliu Eppure Soffia chi fait connòsciri ancora de prus su chi pensat Bertoli e diventat una bandela de is ecologistas. S’amori mannu po sa terra sua ddu at fatu fairi medìssimas cantzonis in modenesu e, difatis, in su 1978 est bessiu unu discu feti cun cantzonis aici. Su 1979 est s’annu de s’album prus connotu, A muso duro, chi nos imparat aberu a connòsciri su sentidu e sa poesia de s’ómini e de su cantanti.

Cun ispantu mannu de totus, in su 1991 decidit de andai a su Festival de Sanremo, manifestatzioni atesu meda de cussu chi pensat Bertoli. A su Festival cantat Spunta la luna dal monte, in versioni italiana e sarda, cun is Tazenda. Sa cantzoni at tentu unu sucessu mannu chi nemus s’aspetaiat. Su cantanti de sa truma sassaresa fut Andria Parodi, e dde tandu s’est pesada una collaboratzioni e una amicitzia tra is dus chi est andada a innantis finas a sa morti de Andria.

No at mai timiu a nai sa sua e in calencuna cantzoni, comenti Certi momenti e Bianchezza si dda pigat cun coragiu contras a sa Crèsia. Est naturali puru chi tratendu temas aici importantis Bertoli non fut sighiu de genti meda.

Malàidu de cancru a is prumonis, Bertoli est mortu in Modena su 7 de mesi de talàmini de su 2002, ddi mancaiat unu mesi a lompiri is sessant’annus.

Abarrat sa bogi e is cantzonis suas, no est pagu.

 

 

 

Màuro Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: https://chi-e.com/pierangelo-bertoli/