Assessori nou po is trabaglius pubricus in sa giunta regionali ghiada de su presidenti Christian Solinas. Est Aldo Salaris, tataresu nasciu in su 1982 e de sempiri a intru de is Riformatori sardus, pigat su postu de Roberto Frongia, mortu in su mesi de Nadale passau. Solinas at giai postu sa firma a su decrutu ponendu aici fini, sonumancu po imoi, a sa cuntierra intru de sa truma de Salaris e su presidenti e totu.

De mesis medas is Riformatori non si presentaiant a is atobius de sa magiorantiz, poita su guvernadori non si decidiat a ponni sa firma po chini depiat pigai su postu de Frongia. Una chistioni custa chi at dividiu su partidu de Massimu Fantola, difatis candu ant fatu su nomini de su manager beciu de su Brotzu, Francu Meloni, de su partidu ndi funt bessius in dus: Alfonso Marras est intrau in su Psd’Az e Giuanni Antoni Satta est in sa truma amesturada e ancora no at decidiu ita fairi in su benidori.

Arretirau su nomini de Meloni, po s’ora, in su partidu est torrada sa pagi e cun su nomini de Salaris s’est agatau s’acordiu. De nai ca imoi Salaris est assessori poderendusì finas su postu de consiglieri regionali e in prus est su coordinadori regionali de su partidu. A pensai ca is Riformatori furint contrarius finas a dus incarrigus!

A tenni s’assessori nou non serrat, a dogna manera, su mudamentu de sa Giunta, sonumancu cussu grussu. Solinas at impromintu, a pustis chi totus ant votau is duas leis chi ant a costai meda a is sardus, de fairi girai calencunu de is assessoris. Su mudamentu at a biri, un’atru assessori de s’Udc de Oppi, chi est su segundu partidu presenti in Consigliu, paris a sa Lega cun seti consiglieris. Arregodaus ca in deannti a ottus ddu est su Psd’Az de su presidenti cun dexi consiglieris.

Cun Salaris bessint a cuatru is assessoris chi poderant finas s’incarrigu de consiglieri: Gianni Chessa a su Turismu, Alissandra Zedda a su Trabagliu e Andria Biancareddu a sa Cultura.

 

Màuru Mura

 

 

 “Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: http://www.regione.sardegna.it/regione/consiglio/