Funt passadas non medas oras a pustis is fueddus umperaus de Luisu Di Maio po saludai sa ghia de is Steddaus.- “Is nemigus funt aintru de nosu”, sa stocada de Di Maio chi no at nau cosas bellas po chini ddu ant agorteddau a is palas. Non dd’at mancu mandada a nai po chini at trabagliau prus po sei chi po su Movimentu.

Chini at erribai imoi a pigai su postu lassau de Di Maio ddu ant a decidiri is Stati Generali de su Movimentu chi si depint biri biora de sa metadi de su mesi de martzu e finas a tantu est Vito Crimi, chi est su prus beciu de su Comitato de is Garanti de su Movimentu, a mandai a innanti totu.

Funt in medas a timiri imoi po su guvernu, a pagas dis de is eletzionis in Emilia Romagna, aunia si giogat unu pagu de prus de sa ghia de una regioni. Po su premier Conte non c’at essi perunu problema poita cussu chi at fatu Di Maio abarrat a intru de su Movimentu e cun su Guvernu non tenit nudda de ita biri.

Invecias po is opositzionis su guvernu a-i custu puntu est acabau e Salvini dd’at nau craru e tuntu aciungendu puru: “Deu non mi dda pigu cun Di Maio, ca est piciocu giovunu, ma mi dda pigu cun Grillo chi at portau a-i custu puntu is Steddaus, poita custa est sa fini insoru”.

 

 

 

Foto: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/22/di-maio-annuncia-le-dimissioni-arrivato-il-momento-di-rifondarsi-ma-governo-vada-avanti-mi-fido-di-chi-verra-dopo-di-me/5682181/