At essi feti una cursa po dus cussa po sa carriga de sindigu de Casteddu, difatis custu mengianu sa cumissioni eletorali  nc’at bogau sa lista Verdes chi teniat Angilu Cremone comenti de candidau sindigu. Duncas abarrant feti Pàulu Truzzu de Fratelli d’Italia po sa coalitzioni de centrudrestra e Francisca Ghirra de Campu Progressista po sa scuadra de centrumanca. Giai de eriseru a merì si incumentzat a intendiri custa bogi e Cremone e totu naraiat ca “Nos ant nau ca funt castiendu sa documentatzioni e ca nos ant intzerriai po calechisiat cosa”. Sa lamada est erribada custu mengianu. In is oras chi ant erribai s’at a connosciri su poita.

In sa lista de Cremone ddu e funt: Lidia Frailis, Anna Moi, Anna Piras, Bruno Calabrò, Nigola Pusceddu, Sabine Derudas, Lucianu Floris, Piurujorgi Lara, Giuseppina Seddone, Eugenia Pala, Rosa Scattu, Giuanna Montenero, Pissenta Medda, Lughia, Agnese Brabara Manca, Erricu Deplano, Giuanni Sarais, Giuliu Simbula, Patritzia Putzu, Francu Saiu, Pàula Marrone, Francu Palmas, Rossano Farci, Franca Saba, Andria Manca.

 

 

 

 

 

 

Foto: wikipedia.org