Funt tres is progetus presentaus po su stadiu nou de su Casteddu, chi at essi fatu in pissu de su Sant’Elia beciu. Eriseru ddus ant presentaus in-d’unu atobiu cun is giorronalistas in su Lazaretu de Casteddu. Ddue funt finas su presidenti e is dirigentis de su Casteddu cun genti de su Cumunu e de sa Regioni, e, po donai sa giusta importantzia, fut presenti Migheli Uva ca est su diretori generali de sa Federatzioni Italiana de su palloni.

Su primi progetu ddu ant presentau su ingegneri Eugeniu Ferro e s’architetu Ginu Zavanella de su studiu Gau Arena. Custu progetu bit unu stadiu de binticuatrumila o trintamila postus, totu imboddiaus, cun zonas po comporas e po su museu. Totu cantu po is familias e po biviri su stadiu non feti po sa partida.

Su segundu progetu ddu ant presentau seti studius (cincu italianus e dus portoghesus) e bit su stadiu comenti su primu progetu.

Su tertzu est presentau de Sportium e comenti is atrus dus est mannu oguali cun zonas po comporas, po papai, e po atobius.

Imoi eus a benni a biri cali de is tres at a binciri custa gara, chi, a donnia manera at a arregalai a sa citadi de Casteddu unu stadiu comenti si depit.

 

 

Foto www.calcioweb.it