“Cosas aici, comenti cussa sussedia in Tatari, funt sempiri de cundennai, ma candu sa curpa est su ratzismu crescit sa gravidadi, benit ofendiu sa civiltadi, su biviri in pagi e s’umanidadi”.

Su presidenti de sa Regioni Franciscu Pigliaru narat sa sua in pissu de is corpus chi at pigau, in Tatari, su piciocu de bintidus annus de sa Nuova Guinea chi est ospiti de su progetu Sprar. Su giovunu dd’ant scutu indenanti de is scolas magistralis sassaresas, betau a terra est erribau in s’ispidali prenu de lidigoris e cun su nasu segau. Is scudidoris iant essi tres piciocheddus.

“Chini umperat sa violentzia depit essiri connotu, postu a una parti e puniu – at sighiu su presidenti de sa Regioni -, chini donat arregioni a-i custa genti est nemigu de su mundu chi boleus nosu. Sa Sardigna non est custa, is sardus non funt custu e soi seguru ca totus ddu ant a nai a bogi arta”.

 

 

Foto: youtg.net