“Nemus est in pissu de sa Lei, nemancu is politicus. Tocat a tenni arrespetu de is regulas poita est s’arrespetu po sa democratzia”. Aici at chistionau su Presidenti de sa Repubblica Sergiu Mattarella candu at pigau su fueddu in s’atobiu po arregodai su de centu de sa nascita de su presidenti de sa repubblica beciu Oscar Luisu Scalfaro.

Mattarella non at fatu nominis ma si cumprendit ca custus fueddus depint erribai a su ministru de s’Internu Mateu Salvini. “Est bona arregula chi is poderis de su Stadu non facant biri ca funt unu nemigu de s’atru ma cichint de andai de acordiu – at sighiu su Presidenti -. Scalfaro naraiat sempiri ca sa giustissia non podiat essiri de dresta, manca o de centru e ca a su fueddu giustissia non tocat a ponni mai perunu agetivu. Sa democratzia depit partiri sempiri de duas cosas: sa giustissia e sa libertadi”.

 

 

Foto: gonews.it