Sa Sardigna est unu pagu prus mancu atesu de s’orrestu de s’Italia. Su guvernadori de sa Regioni Franciscu Pigliaru, paris a s’assessori a is Traportus Carrulu Careddu funt andaus a Roma a chistionai cun su ministru Danilu Toninelli de continuidadi territoriali po is aereus. Is dus politicus sardus ndi funt torraus a domu cun sa promintzia de agiudu po cussu chi cuncernit is cincuantunu trabagliadoris de Air Italy chi s’atzienda bolit mandai de Terranoa a Milanu.

Su guvernadori ce dda fait finas a fairi oberri Toninelli, chi est finas ministru po is Infrastrutturas, po su metanodotto. Su nou chi iat nau innanti imoi est diventau unu “ap’a biri donendu croba manna a-i custu casu”. Imoi, apustis is promintzias eus a biri comenti ant andai is cosas, su fueddu non bastat medas bortas ma serbit cussu puru.

 

 

 

Foto: flickr.com/photos/uffstamparas