Sa cumissioni natzionali de garantzia at donau arregioni a sa magioranza de su Partidu Democratigu sardu, e duncas, lunis chi benit, si podit fairi su segretariu nou regionali. Eriseru amengianu su partiddu at bofiu acabai custa cuntierra tra sa parti de Arrenatu Soru e-i cussa de Cabras-Fadda e sa truma de Cucca chi funt erribaus cuasi a si scudiri. Totu custu bolit nai feti una cosa, ca lunis su pd de sa Sardigna at a tenni su segretariu nou. Arregodaus ca ddu est feti unu candidau, Emanueli Cani, cincuant’annus, giometra de Carbonia, portau ainnanti de sa parti de is popolaris-riformistas. At a tocai duncas a issu acumpangiai su Partidu Democratigu in cust’ora, meda delicada po totu su partidu, chi at a erribai finas a is eletzionis regionalis de su 2019. Eus a benni a biri comenti andat totu su contu.

 

 

Foto: estensione.org