“Po aunia ponni is scorias nuclearis pensu chi non depeus chistionai prus de sa Sardigna. Po ddu erribai tocat a ddu fairi de su mari e is erriscus ambientalis crescint”, ddu at nau su Ministru de s’Ambienti Sergiu Costa, de is Steddaus, fueddendu in dd’unu atobiu in sa Scola de is Uficialis carabineris in Roma. A pusti annus meda de bataglias e de timorias, s’Isula podit castiai cun prus serenidadi a su benidori. A nai sa beridadi in is guvernus passaus puru is minustrus iant sempiri nau ca is scorais non funt de portai in Sardigna ma mai fut stetiu nau aici craru e tundu.

Sa Sogin, chi est sa sociedadi chi s’at pigau s’incarrigu de agatai is logus aunia ci fichiri is scorias, at incumentzau a biri cussus chi podint andai beni e ddus at fatus sciri a is ministerus de s’Ambienti e-i cussu de su Svilupu economicu, ma ancora non si scit nudda. S’at a cumprendiri cali funt feti candu ant essi pubricaus, po imoi si fiat feti pensamentus, ma sa nova ca sa Sardigna no ddu est de seguru nos si caglientat su coru.

 

 

Foto: latinaquotidiano.it