Tocat a si ndi moviri a tenni su candidau po is Regionalis de friargiu 2019. Po imoi feti Autodeterminatzione ddu tenit, su seulesu Andria Murgia e totu is atrus funt ancora chena nemus. Su centrudestra est aspetendu cras a Salvini chi at a fairi su nomini, de seguru, de su senadori Christian Solinas, su centrumanca est aspetendu invecias cussu chi decidit su sindigu de Casteddu Massimu Zedda e is Steddaus, a pustis su passu a palas de Mariu Puddu, ant fatu sciri ca funt obertas is votatzionis online po scioberai su candidau a Guvernadori.

Pariat cosa fata, de is bogis chi si funt intendias, ca su candidau depiat essiri Antoni Macciò ma su blog de is Steddaus at fatu sciri ca ant essi is “Regionarias” a decidiri.

“De oi, martis 20 de Sant’Andria 2018, finas a mesudì de cenarba 23 chi intendit de tenni totu is cartas a postu podit pregontai de si candidai”, si ligit in su documentu chi is Steddaus ant fatu viagiai in internet.

 

 

Foto: urbanpost.it