Ddu iat cicau comenti testimongiu e parti ofendia in su processu contras de su fotografu Antonello Zappadu, ma Sirviu Berlusconi, eriseru a mengianu, non s’est presentau in tribunali a Tempiu.

S’abogau de su presidenti beciu de su Guvernu, Niccolò Ghedini, at scritu una litara a su giuigi Marcu Contu, cichendu de spiegai beni poita Berlusconi non si podiat presentai po s’udientzia: curpa de is impignus politicus e sa campagna eletorali chi Berlusconi est fendu in totue.

Difatis Berlusconi de eriseru s’agatada in Bruxelles po una pariga de atobius cun is partidus chi fait parti, in Europa, a su Ppe.

Su processu de Tempio est po cussas fotografias fatas de Zappadu in su 2012 aunia si biat Berlusconi anintru de Villa Certosa in cumpangia de calencuna picioca. S’acusa po su fotografu est ca non podiat fairi fotografias in cui anintru. Is proprias fotografias funtiri poi bendias a L’Espresso. Custa fut sa segunda udientzia e in sa prima su giuigi iat intendiu unu investigadori chi iat trabagliau a fairi provas in is orus de Villa Certosa, fut erribau a nai ca Zappadu iat umperau unu teleobietivu potenti meda de unu puntu artu aunia si biat totu.