“Bruxelles podit mandai dogi litareddas, de imoi finas a Paschigedda, ma sa manovra non cambiat”. Aici Mateu Salvini at nau in Rtl 102.5. E insighit: “Funt atachendu s’economia italiana”. Su numuru dus de su guvernu fait sciri ca su Guvernu non torrat a palas po nudda. E ddu fait chena arrespundiri a-i cussu chi narat sa Ue ma nendu is solitas cosas: s’Europa, antzis is burocratis de s’Europa, dda tenint cun s’Italia e “chi sighint a donai ciafus aici – narat – mi iat benni gana de donai prus dinari a is italianus”. Sa manovra po Salvini at a migliorai sa vida de is italianus e at a fairi calai cussu chi si depit: “Chi sa genti trabagliat de prus, spendit de prus e pagat su chi c’est de pagai”. In cusut puru sa Ue tenit prus che calencunu arriolu.

“Su doveri miu est cussu de fairi a s’imbessi de cussu chi ant fatu Monti e Renzi, chi pighendusì is cumplimentus de s’Europa anche fatu cresciri su depidu pubricu de tregentus miliardus”, narat sempiri Salvini.

Foto: huffingtonpost.it