Su nì est giai lompiu in is montis sardus e massimamenti in su nugoresu a prus de milli metrus, ma est prontu a erribai finas in pranu.

Atentzioni manna po is biddas de monti – Fonne, Desulu, Gavoi, Ollolai, Aritzo, Seui e Tonara – ca si funt aprontaus po non tenni problema perunu: ddu ant fatu cun is risorsas chi tenint e finas tzerriendu calencuna azienda privada. Sa mira de totus est cussa de non tenni problemas a intru de is biddas, in su sartu e in is caminus statalis e provincialis. Est ancora biu s’arregodu de seti annus a immoi, candu prus de una bidda fut abarrada frima po una cida.

Po custu eriseru is sindigus de is biddas chi eus arremonau si funt atobiaus, in video-cunferentzia, dun chini cumandat in sa Protetzioni Civili de sa Regioni. Ant chistionau de is machinas, chi serbint po binciri is problemas chi su nì portat, de comporai cun su dinari postu a curriri de sa Regioni etotu cun la lei “omnibus”: a disponimentu ddue funt setantaduamila eurus po dogna cumunu.

“Eus chistionau cun is dirigentis de sa Protetzioni Civili po cumprendiri comenti fairi po sa compora de machinas noas – at nau sa sindaga de Fonne, Daniela Falconi. Su dinari de sa Regioni est beni benniu e nosi donat sa possibilidadi de tenni machinas prus noas po libertai is caminus de sa parti prus arta de sa bidda, aunia non passant is machinas chi teneus in cumunu. In prus eus chistionau de comenti eus a fairi ocannu cun su nì: dogna cumunu at aprontau unu pianu in acordiu cun sa Provincia, s’Anas e Forestas chi nosi ant donai un’agiudu mannu. In bidda mia teneus una machina nosta, becia ma galu operativa, e in prus un’atra machina chi nos at postu a disponimentu Forestas, a pustis sa niada manna de su 2017”.

“Cuntentu meda de su dinari de sa Regioni – narat su sindigu de Ollolai Micheli Columbu – in bidda non teniaus su “spazzaneve” e ddu fustis aspetendu de diora. Po ocannu nosi seus aprontaus cun mezus chi teniaus e cun aziendas privadas, ma creu chi de immoi in sus podeus castiai cun prus trancuillidadi is niadas chi ant a lompiri, cun sa spera chi sa burocratzia coididi”.

Po is previsionis chi erribant de s’Aeronautica Militari su nì nos at a fairi cumpangia po cincu dis. Giumpendu totu is problemas chi su nì portat, est a pensai puru de tenni una fortuna manna, ca s’abba nosi serbit comenti s’aria.

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su 19 de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-neve-gi-atto-e-tra-poco-sar-anche-copiosa-su-molte-regioni-la-mappa-con-quote-e-accumuli-095335