Su tribunali internatzionali de s’Aja, po cussa chi fut sa Jugoslavia, at decidiu de cundennai Ratko Mladic, su boia de Srebrenica, a su presoni a vida. Cussu chi est stetiu genenali e cumandanti de s’esercitu de sa Serbia e de sa Bosnia, chi oi tenit setantacinc’annus, est paghendu is criminis de guerra e contras s’umanidadi chi at fatu intanti chi in Jugoslavia ddue fut sa guerra civili. Ci funt bofius cinc’annus po erribai a-i custu puntu. Sa giustissia dd’at cundennau po cussu chi fut sucediu a Srebrenica (8300 bosniacus mussulmanus bocius) e a Sarajevo (aunia funt mortus in prus de deximila).

Mladic, bestiu cun-d’una giaca niedda, una camisa bianca e una cravata orrubia, est intrau in aula saludendu totu sa genti. Pariat cuasi fendu su marranu a is giuighis e pusti airi pediu de torrai a fairi totu in-d’un’atra dî s’est arvolotau e ddu ant stesiau de s’aula etotu.

Mlòadic fut stetiu arrestua, pusti una latitanza durada cuindixi annus, in su 2011 e non si fut mai fuiu de sa Serbia e non iat mancu cambiau mancu is connotaus, iat feti cambiau nomini e si faiat lamai Milorad Komadic.

Mladic cundennau a su presoni a vida