Coginas sempiri obertas in sa Caritas de Casteddu. Prus de otugentus pastus a sa dî, e calencuna atra dî s’erribat a milli e dugentus. Totu s’annu funt cuasi tregentumila prangius e cenas. Funt 1562 cussus chi in totu s’annu ant papau in sa Caritas, parint medas ma c’at de nai ca funt 669 de mancu cunfrontas a s’annu passau. Cussus chi pedint prus agiudu funt italianus e sa percentuali est de su 62,7%, is strangius funt s’orrestu e prus che a totu ndi benint de su Mali, Nigeria e Senegal

Cuasi sa metadi de sa genti assistia tenit un’idadi chi andat de is35 ais 54 annus, no ant studiau meda e unu cincu po centu funt analfabetas, invecias cuasi su tres po centu tenint sa laurea. Prus de su 70% non trabagliat e s’abbisongiu po cuasti totus est sa mancantzia de dinari. Numurus chi faint a timiri e chi si depint fairi cumprendiri ca un’atru mundu est possibili po totus, sa genti chi non tenit nudda tocat a dd’agiudai chena farta, non si podit negai unu prangiu o una cena a nemus.